طراحان decoretive سه پا ه استاندارد چراغ ها رو زم ن س اه و سف د مدرن با اتاق خواب جزئ ات عکاس درباره محصولات عمل افزا ش افته است، حفاظت از مح ط ز ست طب ع به طور کل ، با احساس شخص ت و طعم اصل باستان. رنگ روشن، فولاد ضد زنگ، م تواند تحمل ...

جزئیات محصول
<سبک h1="تراز متن: مرکز؛">. طراحان decoretive مدرن سه پا ه استاندارد چراغ ها رو زم ن س اه و سف د با اتاق خواب

در جزئ ات اطلاعات از & nbsp؛ & nbsp؛ و & nbsp؛ و nbsp؛ & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و nbsp ؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛

<عرض م="" ز="70 " مرز=" 0 " cellspacing=" 0 " cellpadding=" 0 " کلاس=" جدول ">

در نوع خ ر

در FL1659

در نام تجار

در ربکا نورپرداز

در سبک

در ساده و مدرن

در مواد

در فلز

در منبع روشنا

در 1 * E27 < p="">

در مشخصات

در سا ه D160 * L270mm، 1500mm به بدن لامپ

در MOQ

< td="">

در 5PCS

پا ان

در س اه

در و عکاس محصولات و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و nbsp ؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛

با    368.png

با    372.png

در عمل افزا ش افته است، به طور کل حفاظت از مح ط ز ست طب ع ، با احساس شخص ت و طعم اصل باستان و nbsp؛

با    508.png & nbsp؛ در
از رنگ روشن، فولاد ضد زنگ، م تواند وزن ز اد را تحمل، به طور که که شما م توان د به راحت استفاده از & nbsp؛

با    605.png < p="">

رنگ روشن، فولاد ضد زنگ، آب را زنگ، هوا خوب و pesistance آب و ضد خوردگ ، پرداخت و nbsp؛

 با    723.png و nbsp؛

و پرسش و پاسخ و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ & nbsp؛ و & nbsp؛ در و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ & nbsp؛ در & nbsp؛ در و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ & nbsp؛ در & N BSP؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛

و خدمات مشتر ان پاسخ به مشتر سوالات به طور منظم است <قو>
از از 1 .م I مذاکره ق مت؟ به
از ----------------------------------- ----
از بله، ما ممکن است تخف ف برا بار ظرف چند از کالاها مخلوط و ا سفارشات عمده از محصولات منحصر به فرد در نظر است.
و است 2.What حداقل مورد ن از سفارش خود را است؟ <برز ل=""> ------------------------------------------------ ----------
ما به اجرا دستورات از ب ش از 30 مجموعه برا هر آ تم ترج ح م دهند است.
و 3.How طولان خواهد آن را به دستور اجرا کنم؟
از --------------------------------------------- -------------
از ا ن بستگ به اندازه و پ چ دگ از سفارش. لطفا به ما اطلاع کم ت و کدها از اقلام به طور که ما م توان م ک برنامه تول د توص ه اجازه است.
و 4.Do شما ارائه نمونه؟ به
از -------- -------------------------------------
از بله، ما م توان م نمونه ها بس ار از اقلام عرضه . اگر شما ن از به نمونه ها به توسط DHL، آب دارت، فدرال اکسپرس، و غ ره ارسال م شود، لطفا آدرس جزئ ات خود را نشان م به طور که من م تواند برا حمل و نقل برا شما پرس و جو. نمونه ما شارژ 150 درصد از نقل قول است. ما در 50 به شما تبد ل خواهد شد که شما را به من سفارش م دهد. ا ن به طور معمول 1 تا 2 هفته طول م کشد برا آماده ساز نمونه

درباره ما را؛ & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ در و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ & nbsp؛ در & nbsp؛ در و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛

ما هستند حرفه ا تول د کننده وسا ل روشنا از لامپها تزئ ن ب ش از 15 & nbsp؛ در سال است. برا ا ن لامپ، ما به بس ار از کشورها صادر شده، به عنوان مثال، تا لند، هند، Austrilia، ا الات متحده، کانادا، هلند، آلمان، انگلستان، فنلاند و غ ره با ک ف ت خوب، ق مت مناسب و انعطاف پذ ر MOQ و قو R & آمپر؛ ظرف ت توسعه D.
از نور zhongshan guzhen از جمله نور جدول، روشنا هتل، نور آو ز، چراغ د وار ، لامپ طبقه و غ ره. با ق مت کارخانه. شرکت ما، نور ربکا ک تول د کننده روشنا ها تخصص با ب ش از 10 سال صادرات محصولات experience.Allofour هستند CE، UL، ساسو تا د شده بود ندارد.
کارخانه ما مم ز کارخانه توسط SGS گذشت، اعتماد است. فضا کارخانه خود را با نما شگاه بزرگ ما 5200 متر مربع، هر مشتر که به کارخانه ما بازد د م توان د لامپ مورد علاقه خود را در نما شگاه بزرگ ما است که صفحه نما ش هزاران چراغ پ دا رس ده است.
از اگر شما علاقه مند به محصولات ما، لطفا با ما تماس بگ ر د در هر زمان!
از تلفن: + 86-760-87682576
از + 86-760-87682575
از + 86-13590962075
از فکس: + 86-760-87669342
از اسکا پ: Rebecca80301
از واتساپ: 8613590962075

پرس و جو

You Might Also Like