صفحه اصلی > نما شگاه > محتوای

تمیز کردن لامپ میز کنار تخت

Jan 20, 2017

1. لامپ معمولا با استفاده از پر زین پسر پت به گرد و غبار لامپ، نگهدارنده لامپ با یک پارچه نرم برای حذف گرد و غبار.
2. سایه همچنین می تواند به عنوان یک کل شستشو حذف شود، بدون استفاده از مواد شوینده، بشما با استفاده از قلم مو به طور مرتب شستشو داده شود و به طور طبیعی پس از شستن خشک (نه خورشید) خشک شود.
3. تعمیر و نگهداری بیش از حد، کثیف تا زمانی که پارچه های معمولی، کمی مرطوب پاک.
4. تمیز و ساده، اما گرد و غبار به طور منظم.