صفحه اصلی > نما شگاه > محتوای

محل نصب لامپ کریستال انتخاب شده است

Jan 20, 2017

1. نورپردازی باید حصول اطمینان از نیازهای مختلف نورپردازی برای فعالیت ها، نوشتن، بازی، استراحت، جلسه و غیره را انجام دهد، مهم نیست که چه فعالیت هایی باید دارای نورپردازی مناسب باشند، این نوع نورپردازی باید نور علم باشد ، به طوری که مردم احساس خستگی نمی کنند، به سلامت چشم و حفظ انرژی کمک می کند.

2. نور به اتاق به نظر می رسد زیبا تر، برای مراقبت از نور کانتور اتاق، سطح و تصویر اصلی، برای برخی از مبلمان های ویژه مانند زیور آلات، نقاشی، فرش، گلدان، مخزن ماهی، همچنین منعکس کننده حتی رنگ آن را زیبایی.

3. نورپردازی برای اطمینان و ایمن بودن، پدیده هایی نظیر لامپ اجازه ورود برق، آتش، نور را نمی دهد و آن را یک و یک می بیند.