صفحه اصلی > اخبار > محتوای

ارزیابی هفته درباره کارآموزان

Dec 16, 2017

ارزیابی هفته ای در مورد کارآموزان

برای کار قطارهای جدید ما وجود دارد. از 27 نوامبر تا 1 دسامبر، که پنج روز برای آموزش قطارهای محصول برای trinees به طول انجامید، وجود داشت. پس از آن ما یک خرما را در نظر گرفتیم. در تاریخ 2 دسامبر، باید اثربخشی آموزش را بررسی کنیم. نتایج آموزش این روزها. با توجه به این که کارآموزان جدید در پاسخ به درخواست ها و فوچ ها در آزمون پاسخ دادند.

در نهایت، تبریک به این رویداد موفق به نگه داشتن!

عکس توسط

829426588664C57CD5479AE6A603AC32.pngAB9CEDABB0DEDA48BB7EB73A2CE1857D.pngQQ图片20171202120250.jpg

تاریخ 16 دسامبر 2017

اخبار توسط