معاصر تزئ ن لامپ صنعت روشنا سا ه آو ز اد سون با اتاق نش من محصولات مشخصات ا ن محصول دارا CE، UL، CCC، SGS، ساسو certificate.We ک از تول د کننده پ شرو برا چراغ ها تزئ ن ، به و ژه برا لامپ و پروژه در China.By تجربه غن در زم نه روشنا و ...

جزئیات محصول
<سبک h1="تراز متن: مرکز؛">. تزئ ن لامپ صنعت سا ه روشنا آو ز اد سون معاصر با اتاق نش من

در در تول د محصولات است به & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ در و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ <قو>

< p=""> ا ن محصول دارا CE، UL، CCC، SGS، ساسو certificate.We ک از تول د کننده پ شرو برا چراغ ها تزئ ن ، به و ژه برا و & nbsp؛ لامپ پروژه در China.By غن تجربه & nbsp؛ در زم نه روشنا ، و کسب و کار صادرات برا ب شتر از 14 سال، محصولات ما اصل و nbsp؛ صادرات به اروپا، خاورم انه و شرق Asia.Uaually جنوب شرق ،
از ما  & nbsp؛ در محصول و # 39؛ گارانت 3 سال.ما هستند نگاه به جلو به coopeartion با شما

و محصولات است از مشخصات و nbsp؛ & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ در و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ & nbsp؛ در & nbsp؛ در و nbsp؛ و & nbsp؛ <قو>

<جدول عرض="70 " مرز="0" cellspacing="0" cellpadding="0" کلاس="جدول">

در نام تجار

در ربکا نورپرداز

در مورد ه چ

در PL1520

در نوع

<عرض td="404" valign="بالا">

در صنعت و ساده

در منبع روشنا

در 1 * E27

در مواد

در آلوم ن وم

در اندازه

در D360 * H1200mm

در پا ان

در برنز

در MOQ

< td="">

در 30PCS

منطقه منبع

در گوانگدونگ، چ ن

در در P <قو> endant نشان م دهد لامپ است به & nbsp؛ در <قو> & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و nbsp ؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp ؛ <قو>

با    835.png

با    837.png

با    839.png

با    841.png

با    843.png

با 845.png

جزئ ات کالا از & nbsp؛ & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در و nbsp؛

با    903.png

با    905.png

با    907.png

از شرکت ما است به & nbsp؛ در <قو> & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در و nbsp؛ و & nbsp؛

با سال تجربه تول د نور، ربکا روشنا کارخانه همکار ها دراز مدت با مشتر ان در اروپا، ا الات متحده آمر کا، شرق م انه، آس ا جنوب و شرق آس ا ا جاد کرده است < برز="" ل=""> ما کارکنان به اندازه کاف کار بر رو خطوط تول د. با هفت سال از تجربه و مهارت مسلط به زبان انگل س ، مهندسان ما م تواند دو تا سه مورد جد د در هر ماه توسعه به غن ساز کاتالوگ ما

از خدمات ما و nbsp؛ & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و nbsp؛ < قو=""> & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و nbsp ؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛

در دو سال گارانت ، اگر وجود دارد هر گونه مشکل ک ف ت، لطفا به ما ا م ل هر زمان برا راه حل.
از 1. پرسش شما خواهد بود در 24 ساعت پاسخ داد.
از 2. به خوب آموزش د ده و کارفرما ان تجربه برا پاسخ به تمام درخواست خود را.
از 3. ارائه خدمات نصب و ODM.
از 4.Protection از منطقه فروش خود را، ا ده طراح و تمام اطلاعات خود را privete.

با 1782.png

چگونه با ما تماس بگ ر د؟ و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ در و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛

تلفن: + 86-760-87682576
از + 86-760-87682575 < برز="" ل=""> + 86-13590962075
از فکس: + 86-760-87669342
از اسکا پ: Rebecca80301
از واتساپ: 8613590962075

و nbsp؛

پرس و جو

You Might Also Like