سف د ش شه ا کروم جدول لامپ م ن ساده برا تصاو ر محصولات اتاق نش من مشخصات جزئ ات محصول 1، دارنده پا ه چراغ و پا ه تصو ب فروخته فرآ ند ر خته گر خاص، ر ختن کتابچه راهنما کاربر، احساس سنگ ن نه تنها. 2، سوپر ساختمان فلز با ضخامت، از طر ق ر خته گر ، سنگ زن ، درجه حرارت بالا ...

جزئیات محصول
<سبک h1="تراز متن: چپ؛"> ساده سف د ش شه ا کروم م ن جدول لامپ برا اتاق نش من

در <قو> مشخصات

<جدول عرض="70 " مرز="0" cellspacing="0" cellpadding="0" کلاس="جدول"> <عرض td="20 " valign="بالا">

در نام تجار

در ربکا < p="">

در مورد "بالا" ه چ

در TL1518

در اندازه

<عرض td="80 " valign="بالا">

در OH570mm، پا ه D200mm، سا ه: D280 * 130mm

در منبع روشنا

در 1 * E27

در مواد

در پارچه + ضد زنگ فولاد

در رنگ

در سف د + نقره

در منطقه تول د

در Zhongshan است، گوانگدونگ، چ ن

در نوع

در ساده و مدرن

در از تصاو ر محصولات و nbsp؛ & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در

با    431.png

با    433.png

با    435.png

با    437.png

با    439.png

با 441.png

جزئ ات محصولات و nbsp؛ & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در و nbsp؛

و با    515.png < قو="">

1، دارنده پا ه چراغ و پا ه تصو ب فروخته فرآ ند ر خته گر خاص، ر ختن کتابچه راهنما کاربر، احساس سنگ ن نه تنها از & nbsp؛

 با    628.png

2، سوپر ضخامت فلز ساختمان، از طر ق ر خته گر ، سنگ زن ، درجه حرارت بالا از مح ط ز ست و nbsp؛ رنگ حفاظت ، ظاهر قو و با دوام، ضد زنگ، امن و عمل .
از 3، استرس ضخامت مواد جامد، کامل نصب و راه انداز ساده تر، Dsassembly و پاکساز راحت تر

درباره ما و nbsp؛ & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و nbsp؛ در و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ & nbsp؛ در & nbsp؛ در و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛

با سال تجربه تول د نور، ربکا روشنا کارخانه ا جاد کرده است همکار ها دراز مدت با مشتر ان در اروپا، ا الات متحده آمر کا ، شرق م انه، آس ا جنوب و شرق آس ا است.
ما کارکنان به اندازه کاف کار بر رو خطوط تول د. با هفت سال تجربه و مهارت ها زبان انگل س مسلط، مهندسان ما م تواند دو تا سه مورد جد د در هر ماه توسعه به غن ساز کاتالوگ ما ندارد.
ما هشت QC کارکنان، هر ک از آنها دارا ب ش از پنج سال تجربه، تلاش برا مطمئن شو د که تمام محصولات ما ملاقات 3C، UL و استانداردها CE. برا کسب اطلاعات ب شتر، با اعضا ه ات تجار با تجربه ما در حال حاضر.
از در 13 سال گذشته، ما به پا ان رس د بس ار از پروژه ها ، ما ن ز بس ار خوشحالم مشتر ان م توانند پ شنهادات ما تصو ر فوق العاده، ما ن ز بس ار pkleasure محصولات ما را م توان در هتل و project.We شما استفاده م شود به دنبال به جلو به haev copperation ما همه از شما در آ نده نزد ک

و پرسش و پاسخ و nbsp؛ & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و nbsp؛ & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و nbsp ؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp ؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛

1، س: آ ا م توانم از ق مت مذاکره کند؟
از A: بله، ما ممکن است تخف ف برا بار ظرف چند از کالاها مخلوط و ا سفارشات عمده از محصولات منحصر به فرد در نظر

در 2، س: در حداقل مورد ن از سفارش خود را است؟
از A: ترج ح م دهم به اجرا دستورات از ب ش از 30 مجموعه برا هر آ تم

در 3، Q: چه مدت طول خواهد آن را به ecxecute سفارش من؟
از A: ا ن بستگ به اندازه و پ چ دگ از order.Please به ما اطلاع ده د مقدار و کدها از موارد تا taht ما م توان م ک برنامه تول د توص ه

در 4، س: شما با د محصولات در بورس؟
از A: با عرض پوزش، ما هم شه ذخ ره stock.If است هر سهام وجود دارد، ما شما را با جزئ ات در پاسخ از پرس و جو خود را به اطلاع خواهد

5، س: چقدر خواهد بود حمل و نقل chrages شود؟
از A: ا ن در اندازه حمل و نقل خود و روش shipping.When بستگ دارد پرس د در مورد حمل و نقل chrages، ما ام دوار م که شما ما اطلاعات دق ق و nbsp اطلاع ده د. مانند کد و مقدار، روش ها مطلوب خود را از حمل و نقل ، (توسط هوا ا در ا) و پورت و ا airport.We تع ن شده خود را سپاسگزار خواهد بود اگر شما م توان د با ما چند دق قه و nbsp فراغت؛ به ما کمک کند از آن ما را قادر به evalucate هز نه بر اساس اطلاعات ارائه شده است.
از <قو> تماس با ما و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و nbsp ؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛

تلفن: + 86-760-87682576
از + 86-760-87682575
از + 86-13590962075
از فکس: + 86-760-87669342
از اسکا پ: Rebecca80301
از واتساپ: + 8613590962075 و nbsp؛

در با    3156.png و nbsp؛

< htmlcontent2="">
پرس و جو

You Might Also Like