مدرن تزئ ن غ ر معمول سرد بزرگ جدول لامپ لمس برا جدول اتاق نش من لامپ با ک ف ت از و ژگ ها 1.good؛ گران 2.less؛ 3.multifuction؛ طراح 4.unique؛ 5.Easy به تغ ر لامپ. 6.Good انرژ لامپ صرفه جو در گنجانده شده است، از 50000hrs طول عمر تضم ن شده؛ 7.Usage: 1.) دفتر، Caffes، هتل و ...

جزئیات محصول
<سبک h1="تراز متن: مرکز؛">. مدرن تزئ ن غ ر معمول سرد بزرگ جدول لامپ لمس برا اتاق نش من

در از و ژگ لامپ جدول و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ در و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛

در ک ف ت 1.good؛
از

گران 2.less؛

در 3.multifuction؛
از

طراح 4.unique؛

در 5.Easy به تغ ر لامپ؛ & nbsp؛ در
از

لامپ صرفه جو در انرژ 6.Good گنجانده شده است، از 50000hrs طول عمر تضم ن شده؛ و & nbsp؛

در 7.Usage: & nbsp؛ و nbsp؛

در 1.) دفتر، Caffes، هتل و مسکون منطقه اتاق مطالعه استفاده
از منطقه 2.) اوقات فراغت تزئ ن جدول & nbsp؛ در
از نور 3.) آپارتمان، هتل از هتل منطقه عموم

< p=""> جزئ ات لامپ جدول و nbsp؛ & nbsp؛ در & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ در & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و nbsp؛

<عرض م="" ز="70 " مرز="0" cellspacing="0" cellpadding="0" کلاس="جدول"> < ص=""> شماره

در TL1137

در نوع

در ساده و مدرن

< tr="">

در مواد

در آهن

در مشخصات

در D400 * H500

در منبع روشنا

در 1 * E27

در نام تجار

< td="">

در ربکا نورپرداز

< p=""> رنگ

در س اه + برنج

در MOQ

در 30PCS

در شرا ط حمل و نقل

در EXW، FOB Zhongshan است / شنژن

در از لامپ جدول نشان م دهد و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ در و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ & nbsp؛ در & nbsp؛ در و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛

با    759.png

با    761.png

با    763.png

با    765.png

با    767.png

با    769.png

با    771.png

در سخن گفتن و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ در و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ & nbsp؛ در & nbsp؛ در و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛

1) انواع لوازم نصب کردن روشنا را م توان در رنگ، اندازه و ساختار سفارش
از 2) نصب شده و ODM هر دو در دسترس.
از 3) ما به دنبال به جلو به ا جاد ک رابطه همکار WIN-WIN با شرکت محترم شما
از از شرکت ما و nbsp؛ و & nbsp؛ & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و nbsp ؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp ؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛

در تمرکز Zhongshan است Guzhen ربکا کارخانه روشنا در ساخت سطح کلاس بالا لامپ تزئ ن داخل برا چند ن سال. خط تول د ما ا ن است که از لامپ ها هتل، لامپ به سبک اروپا، طرح ها مدرن و کلاس ک گرفته است. ب ش از هزار نفر طرح محصول به شما کمک کند پ دا کردن آ تم ا ده آل خود را به راحت .
با تجربه غن در زم نه روشنا ، و انجام کسب و کار صادرات برا ب ش از 10 سال، ما م تواند به شما بهتر ن راه حل روشنا برا هتل ها خود را، ادارات، منازل مسکون را ، و لا و تفر ح . ما عرضه قابل اعتماد خدمات پس از فروش و ق مت رقابت و محصولات با ک ف ت خوب و nbsp؛

با   1671.png و nbsp؛

اطلاعات ما تماس بگ ر د و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ در و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛

تلفن: + 86-760-87682576 < برز="" ل=""> + 86-760-87682575
از + 86-13590962075
از فکس: + 86-760-87669342
از اسکا پ: Rebecca80301
از واتساپ: 8613590962075

اگر شما علاقه مند به محصولات ما، دان & # 39؛ ت ترد د، لطفا با ما تماس است

پرس و جو

You Might Also Like