uplighters لوازم جانب لامپ د وار کنار تخت کر ستال / د وار کوه مشخصات لامپ مورد لامپ د وار تصاو ر انواع سبک ها موجود خدمات ما در مورد حمل و نقل: شما م توان د تحو ل اکسپرس، باربر هوا را انتخاب کن د، و ا seafreight.All به مقدار سفارش بستگ دارد. 1، اکسپرس ...

جزئیات محصول
<سبک h1="تراز متن: مرکز؛">. چراغ ها د وار uplighters بال ن کر ستال ها تزئ ن / د وار کوه لامپ

در <قو> مشخصات مورد لامپ د وار و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و nbsp ؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛

<عرض م="" ز="70 " مرز="0" cellspacing="0" cellpadding="0" کلاس="جدول">

در مورد ه چ

در WL1631

در منطقه منبع

در گوانگدونگ، چ ن

در منبع روشنا

در 1 * E27 50Hz است

در مواد

در فلز + کر ستال

< عرض="" td="179" valign="بالا">

در ف ن حرکت

در کروم

در MOQ

در 30PCS

در ولتاژ ورود

در 220V

< tr="">

در نام تجار

در ربکا نورپرداز < p="">

در سبک

در مدرن و لوکس

در از تصاو ر و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و nbsp ؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛

با    378.png

با    380.png

با    382.png

با    384.png

به ک & nbsp؛ انواع سبک در دسترس و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و nbsp ؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ & nbsp؛ در & nbsp؛ در
از

با    444.png

با    446.png

با    448.png

با    450.png

با    452.png

با    454.png

با    456.png

با    458.png

با    460.png

با    462.png

و خدمات و nbsp ما؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و nbsp ؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ < p="">

در باره حمل و نقل از:
شما م توان د تحو ل اکسپرس، باربر هوا را انتخاب کن د، و ا seafreight.All به مقدار سفارش بستگ دارد.
از 1، تحو ل پ ک - فدرال اکسپرس، DHL، TNT، UPS، EMS.
برا مقدار کوچک، مانند ک ا دو ا ده قطعه، شما م توان د
از تحو ل ب ان که سر ع تر و امن تر خواهد شد را انتخاب کن د، و شما م توان د کالا را در خانه خود در افت م کن د، به جز منطقه از راه دور.
از 2، باربر هوا ، همچن ن برا quantity.It کوچک است اقتصاد ب ش از تحو ل اکسپرس، اما شما ن از به ا جاد ترخ ص کالا از گمرک در شهرستان ها محل خود را برا خودتان.
از 3، Seafright،
از عنوان تر ن ابزار اقتصاد حمل و نقل، seafright مناسب برا کالاها فله و محموله کامل
از contianer است، اما آن را iWill را muach برابر ب شتر به مقصد خود م رسند. بهتر
با سال ها بس ار از تجربه در صادرات چراغ ها تزئ ن ، ما م توان م به شما بهتر ن خدمات مانند ظرف و آپارتمان، به من بده د، ترخ ص و غ ره

در سخن گفتن و nbsp؛ & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ در و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ در و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛

زمان تحو ل: 30-35days، آن را ن ز ممکن است خواهد بود متفاوت در طراح و کم ت مختلف است.
از مدت پرداخت: T / T ا L / C در sight.But ما همچن ن م توان م قبول به اتحاد ه غرب پرداخت.
از گارانت : ما را حفظ گارانت 1YEAR به همه هفتم سطح الکترون ک از محصولات ما و به قطعات الکتر ک و جنبه د گر از محصولات ما، ما 3 سال warrany نگه م دارد. بهتر
aompany ما، ربکا Lighting ک تول د کننده وسا ل روشنا SPECILIZED با ب ش از 10 سال صادرات experience.All محصولات ما CE، UL، ساسو کارخانه approved.Our مم ز کارخانه توسط SGS، V-اعتماد به عنوان فضا well.The گذشت بود از نما شگاه بزرگ ما 5200 متر مربع، هر مشتر که به کارخانه ما بازد د م توان د لامپ مورد علاقه خود را در نما شگاه بزرگ ما است که صفحه نما ش هزاران چراغ پ دا رس ده است.

پرس و جو

You Might Also Like